Ilmastointihuolto

Ilmastoinnin käyttäminen ympärivuotisesti on yksi tärkeä seikka järjestelmän toimivuuden kannalta vuodesta toiseen. On myös hyvin tärkeää huoltaa järjestelmä säännöllisin väliajoin, ilmastointijärjestelmä tulee huoltaa kahden vuoden välein, viimeistään kolmen vuoden. Kun huollatat ilmastointijärjestelmän 2-3 vuoden välein, säilyy järjestelmän käyttöikä ja luotettava toimivuus huomattavasti pidempää.

Ilmastointijärjestelmästä n.40g vuotuinen kylmäaineen katoaminen on normaalia, mikä sallitaan lain puitteissa. Muutoin kyseessä on mahdollisesti viallinen järjestelmä. Kylmäaineen poistumisen seurauksena tapahtuu myöskin voiteluöljyn vähentymista, koska voiteluaine sitoutuu kylmäaineeseen. Näiden kahden johdosta järjestelmään pääsee ilmankosteus, joka pidemmän ajan vaikutuksesta aiheuttaa korroosiota järjestelmän komponenteissa.

Ilmastoinnin heikko teho

Ilmastoinnin jäähdytystehon heikentyminen tapahtuu hitaasti ja huomaamattomasti. Käyttäjä huomaa huonosti toimivan ilmastoinnin yleensä vasta, kun noin puolet kylmäaineesta on jo poistunut. Joten huollatathan järjestelmän ennen tätä.

Mikäli ilmastoinnin jäähdytysteho on niin heikko, ettei se enää tunnu jäähdyttävän, on järjestelmä jo lähes tyhjä. Paineettomaan tai hyvin matalapaineiseen järjestelmään ei saa tehdä kylmäaineen täyttöä ennen kuin järjestelmä on koeponnistettu. Koeponnistuksella varmistetaan ettei kylmäaine pääse vuotamaan suoraan ympäristöön. Ilmastointijärjestelmän koeponnistus ja uudelleen täyttö laskutetaan erikseen.

Ilmastointijärjestelmien huoltoon ja korjauksiin vaaditaan koulutus ja lupa

Kaikkien kylmäainejärjestelmien huoltajien / korjaajien täytyy olla koulutettuja ja luvan omaavia. Me olemme suorittaneet pätevyyskoulutuksen ja olemme Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES):n hyväksymä kylmälaiteliike (ajoneuvot).

TUKESin hyväksymät toiminnanharjoittajat alla olevasta linkistä:

https://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat

 

Teemme ilmastointihuollot aikaa varaamatta!

VW ilmastointihuolto

Ilmastointihuolto on edullisempi normaalin määräaikaishuollon yhteydessä.