Autosähkö

Autosähkötyöt ja vianetsintä.

Autosähkötyöt

Autojen sähköjärjestelmät voivat olla hyvinkin monimutkaisia. Vikakoodi ei kerro kaikkea.

Autoissa on monia erilaisia sähköjärjestelmiä, joihin voi syntyä vikoja. Useasti yhdessä järjestelmässä oleva sähkövika aiheuttaa häiriöitä myös toiseen sähköjärjestelmään autossa. Tällainen tilanne vaikeuttaa entisestään vian selvittämistä ja edellyttää autosähköasentajalta järjestelmien tuntemusta.

Lue alempaa lisää meidän palveluista autosähköihin liittyen.

Hybridiauton huolto ja korjaus

Autojen sähköistyminen yleistyy nopeasti. Me olemme kehityksen mukana.

Hybridi- ja sähköautoissa olevaan korkeajännitejärjestelmään ei saa koskea ilman koulutusta. Joissakin huolloissa ja korjauksissa täytyy korkeajännitejärjestelmä kytkeä irti. Tämän vuoksi asentajalla ja korjaamolla tulee olla koulutus ja oikeat laitteet.

Ilmastointihuolto hybridiautoissa

Hybridi- ja sähköautoissa ilmastoinnin kompressori toimii korkeajännitteellä, kun normaalisti kompressoria pyöritetään apulaitehihnalla. Mikäli korkeajännitteellä toimivaan kompressoriin pääsee väärää öljyä, voi järjestelmä mennä oikosulkuun.

Meillä on oma ilmastoinnin huoltolaite hybridi- ja sähköautoja varten. Alla olevasta linkistä voit lukea lisää ilmastointijärjestelmän huollosta.

Vianetsintä

Palamme halusta selvittää autoasi kiusaavat viat.

Teemme vian selvityksiä auton sähköisiin ja mekaanisiin järjestelmiin.

  • Sähkövikojen diagnosointi ja korjaukset.
  • Vikakoodien luku- ja poisto auton kaikkiin ohjainlaitteisiin. Skannaamme auton kaikki järjestelmät ja annamme niin sanotun ‘healt reportin’.
  • Moottorin toiminnan tarkistus ja mittaukset.
  • Voimansiirron viat.
  • Ilmastointijärjestelmän toiminnan tarkistus ja korjaukset.
  • Nitinät, narinat, värinät ja tärinät.
Tyytyväisyys lupaus

Mikäli autossasi on vika, jota ei ole vielä saatu muualla selvitettyä, voit tuoda auton huoletta meille. Mikäli mekään emme löydä autostasi vian aiheuttajaa, vian selvitys on sinulle ilmaista. Jos kuitenkin selvitämme vian, laskutamme vikadiagnoosin normaalisti hinnaston mukaisesti.