Rautakatu 1 B, Naantali

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Aurinkotien Auto Oy
Rautakatu 1 b,
21110 Naantali

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Aurinkotien Auto Oy / Jesse Mäkitalo
Rautakatu 1 b,
21110 Naantali
jesse@aurinkotienauto.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisteriin kerätään niiden henkilöiden / yritysten yhteystiedot joiden kanssa muodostuu asiakassuhde.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Periaatteemme

Meidän mielestä jokaisella on oikeus yksityisyyteen, emmekä hyväksy ihmisten datan tarpeetonta keräämistä emmekä missään nimessä tietojen myymistä. Keräämme sinulta mahdollisimman vähän tietoa, jotta täytämme lain edellytykset ja saamme itse riittävän käsityksen liiketoiminnastamme.

Rekisterin pitämisen peruste
 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella. Asiakas antaa suostumuksen ostaessaan palveluita Aurinkotien Auto Oy:ltä.
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
 • Nimi
 • Postinumero
 • Postiosoite (vain jos se on tarpeen laskutuksen vuoksi)
 • Sähköposti (vain jos sitä on käytetty yhteydenpitoon)
 • Puhelinnumero (vain jos sitä on käytetty yhteydenpitoon)
Asiakastiedot
 • Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • Auton rekisteritunnus ja auton tiedot
 • Muu kirjoitettu dokumentaatio joka on vaadittu työn suorittamiseen. Tämä voi olla esimerkiksi mekaanikon kirjoittama selvitys tapahtumien kulusta tai asiakkaan itse antamaa tietoa auton historiasta.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen Rautakatu 1 b, 21110 Naantali tai sähköpostitse kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Emme automaattisesti kerää suoramarkkinointilistaa, rekisteröity on pyytänyt suoramarkkinointia itse. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • Liikenne- ja viestintävirastolta rekisteritunnuksen perusteella

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • ADA Drive Oy (Korjaamo-ohjelmiston palveluntarjoaja)
 • Traficom (Kun haetaan auton tai omistajan tietoja)
 • Innovoice (Kun asiakkalle luodaan lasku tai osamaksusopimus)
 • Varaosamyyjät (Rekisteritunnus jaetaan kun on tilattava varaosia autoon)

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästekäytäntö

MIKÄ ON EVÄSTE?

Eväste on palveluntarjoajan web-palvelimen käyttäjän tietokoneelle tallentama tiedosto, käytännössä eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Palvelin voi myöhemmin lukea evästeen ja näin kyseinen selain voidaan tunnistaa (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin eikä evästeistä voida tunnistaa käyttäjää tai aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle.

Evästeet jaetaan lähtökohtaisesti istuntokohtaisiin ja pysyviin evästeisiin, istuntokohtaiset evästeet vanhenevat käyttäjän lopettaessa web-palvelun, pysyvät evästeet säilyvät selaimessa tietyn aikaa tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Evästeet helpottavat sivustojen käyttöä ja mahdollistavat tiettyjä toiminnallisuuksia, kuten istunnon muistamisen, sivustojen käyttäjäkohtaisen personoinnin ja helpon tunnistautumisen palveluun.

EMME KÄYTÄ TIETOJA MARKKINOINNIN KOHDETAMISEEN, EMMEKÄ JAA TIETOA ULKOPUOLISILLE!

Käytämme evästeitä palveluidemme toiminnallisuuden mahdollistamiseen. Evästeiden avulla voimme myös kerätä tietoa sivustoillamme vierailevien käyttäjien päätelaitteista ja verkkoselaimesta. Käytämme kerättyä tietoa ymmärtääksemme, mikä verkkosivuillamme on kiinnostavaa ja mitä kautta käyttäjä on tullut meidän verkkosivuille. Emme jaa tietoa mainostajille ja profiloijille kuten Google, Meta (facebook), Twitter, jne. Eväste sisältää ainoastaan yksilöllisen, istuntokohtaisen tunnuksen jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain.

Käyttämällä verkkosivujamme annat suostumuksesi edellä kuvatun kaltaiseen tietojenkäsittelyyn. Voit tietenkin myös estää evästeiden käytön, tällä voi kuitenkin olla haittapuolensa, sillä evästeet ovat teknillinen ratkaisu selaimien ja www-palvelimien yhteyskäytäntöjen toteutuksessa, eivätkä monet internet-sivustot toimi kunnolla ilman evästeitä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista.

Voit tyhjentää evästehistorian verkkoselaimen asetuksista. Tällöin tunniste joka on asetettu selaimeen ja siihen perustuva verkkokäyttäytymisprofiili poistuu. Toimenpide ei estä uusien evästeiden tallentumista selaimeen.